Отворена врата

МЕСЕЦ

НОСИОЦИ

ДАН

СЕПТЕМБАР

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ, ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ

14.09.2018.

ОКТОБАР

15.10.2018.

НОВЕМБАР

15.11.2018.

ДЕЦЕМБАР

14.12.2018.

ЈАНУАР

16.01.2019.

ФЕБРУАР

14.02.2019.

МАРТ

15.03.2019.

АПРИЛ

15.04.2019.

МАЈ

15.05.2019.

ЈУН

14.06.2019.

Распоред индивидуалних разговора са родитељима

 

 

Презиме и име

наставника

Наставни предмет

Одељења

у којима предаје

ДАН

ВРЕМЕ

Разредно старешинство

ПРВА СМЕНА

ДРУГА СМЕНА

1

Кнежевић Ида

Српски језик

Грађанско васпитање

5а, 6a, 7б,8б

5аб

ПЕТАК

8:15-9:05

13:35-14:20

6a

2

Ћулибрк Марко

Српски језик

5б,6б, 7а, 8a

УТОРАК

10:15-11:00

15:25-16:10

7а

3

Мирковић Катарина

Енглески језик

7а, 7б,8а, 8б

СРЕДА

8:20-9:05

13:30-14:15

 

4

Грдић Горан

Енглески језик

5а, 5б, 6а, 6б

ЧЕТВРТАК

10:15-11:00

15:25-16:10

 

5

Пантовић Драгана

Енглески језик у I циклусу

1а, 1в, 2а, 2в, 3а, 3в, 4а,4в

УТОРАК

10:45-11:30

15:45-16:30

 

6

Кончар Горан

Немачки језик

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б

ПЕТАК

9:25-10:10

14:25-15:10

7

Вуковић Верица

Грађанско васпитање

6аб

ПОНЕДЕЉАК

8:20-9:05

13:30-14:15

 

8

Каловић Драган

Ликовна култура

Грађанско васпитање

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б

ПОНЕДЕЉАК

9:25-10:10

14:25-15:10

 

9

Станојковски Ивана

Музичка култура

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б

УТОРАК

8:20-9:05

13:35-14:20

 

10

Лилић Јелена

Историја

5а,5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б

СРЕДА

8:20-9:05

13:35-14:20

 

11

Бранковић Сузана

Географија

5а, 5б, 6а, 6б, 7б

УТОРАК

11:00-11:45

11:55-12:40

12

Јаворац Јасмина

Географија

7а, 8а, 8б

ПОНЕДЕЉАК

8:20-9:05

13:30-14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Рибаћ Добривоје

Физика

6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б

СРЕДА

9:25-10:10

14:35-15:20

 

14

Илић Светлана

Математика

5а,5б, 8а, 8б

УТОРАК

9:25-10:10

14:35-15:20

 

 

Информатика и рачунарство

6а,6б

 

 

 

 

15

Забрдац Милан

Математика

6а, 6б,7а,7б

ПОНЕДЕЉАК

8:20-9:05

13:30-14:15

 

 

 

Информатика и рачунарство

5а,5б

 

 

 

 

16

Јеремић Бранислава

Биологија

Домаћинство

5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б

7а,7б,8а,8б

ЧЕТВРТАК

9:25-10:10

14:35-15:20

17

Пилер Иван

Хемија

 

7а, 7б, 8а, 8б

 

ПЕТАК

9:25-10:10

14:35-15:20

 

18

Стаменковић Владимир

Техника и технологија

Техничко и инф. образовање

 

5а, 5б,6а,6б

7а, 7б, 8а, 8б

 

СРЕДА

9:25-10:10

14:35-15:20

19

Петровић Радослав

Физичко и здр. васпитање

Физичко васпитање

5а, 5б, 6а,6б

7а, 7б, 8а, 8б

УТОРАК

9:25-10:10

14:35-15:20

 

 

Физичко васпитање - одбојка

7а, 7б

 

 

 

 

20

Миливој Бранковић

Физичке активности

Физичко васпитање- одбојка

Грађанско васпитање

5а, 5б,6а, 6б

8а,8б

8аб

ПЕТАК

9:05-9:25

14:25-14:35

 

21

Војновић Светозар

Православни катихизис

1а2а, 1в2в, 3а4а, 3в4в, 5аб,6а7аб, 8аб

УТОРАК

8:50-9:35

13:50-14:35

 

22

Павелић Марија

Католички вјеронаук

1а2а3а4а, 5аб6аб, 7аб8аб

 

УТОРАК

8:50-9:35

13:50-14:35

 

23

Весна Стаменковић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

УТОРАК

8:00-8:45

13:00-13:45

Први разред

24

Рада Пајић

УТОРАК

8:50-10:30

13:50-14:35

Други разред

25

Жарко Стојић

УТОРАК

9:45-10:30

14:45-15:30

Трећи разред

26

Снежана Милић

ЧЕТВРТАК

8:50-9:35

13:50-14:35

Четврти разред

27

Драгица Живковић

ПЕТАК

8:20-9:05

12:50-13:35

1.разред Витојевци

28

Бранка Антић

ПЕТАК

8:20-9:05

12:50-13:35

2.разред Витојевци

29

Мирјана Пилер

ПЕТАК

8:00-8:45

12:00-12:45

3.разред Витојевци

30

Сава Добић

ПЕТАК

8:00-8:45

12:00-12:45

4.разред Витојевци

31

Биљана Дупор

Педагог школе

УТОРАК, ЧЕТВРТАК

10:00-12:00

Педагог школе

Обавештење о бесплатним уџбеницима

 

На основу Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 404-02-00021/2017-07 од 29.03.2017. године, обавештавамо Вас о Пројекту у оквиру кога ће се вршити набавка бесплатних уџбеника, и то:

1)      У првом циклусу за предмете: математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2)      У другом циклусу за предмете: математика, српски језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

 

Право на горе наведене бесплатне уџбенике имају:

а) ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

б)  ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који остварују образовање по ИОП-у);

в) ученици наше Школе који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (основна и средња школа, факултет).

 

Према Допису Министарства, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је за ученика буде достављена следећа документација:

а)  За примаоце социјалне помоћи: Решење којим се утврђује право на социјалну помоћ (Центар за социјални рад);

б) За треће и наредно дете: потврду образовно-васпитне установе (средње школе или факултета) за свако дете. НАПОМЕНА: За ученике наше Школе није потребно доставити потврду јер се о томе се води службена евиденција, неопходно је само унети податке о ученику у списак.

в)  За ученика са ИОП1 или ИОП2 посебна документација није потребна, неопходно је само да ученика пријавите у Списак (уз услов да се са пријављеним учеником ради по ИОП-у, према документацији Школе).

 

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума. Ако је један од основа стицање образовања по ИОП-у, уџбенике добија по том основу (не мора прибављати осталу документацију).

 

Документа доставити одељенском старешини, најкасније до 15. априла 2017. године

 

 

 

ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ

 

Користи од успешне сарадње и активног учешћа родитеља у животу школе

 

 

Користи за ученике

Користи за родитеље

Користи за наставнике и школу

 Побољшање радних навика

Појачана мотивацију за учење

Ефикаснија помоћ у учењу

Веће интересовање за ваншколске активности (корисно провођење слободног времена)

Бољи успех у школи

Квалитетније         образовање

Квалитетнија комуникација са

околином

Ефикасније решавање проблема

Већа одговорност

Мањеи зостанака са наставе

Боља информисаност

 

 

Повећана мотивација за сарадњу са школом

Боља комуникација са школом и дететом

Боља информисаност о раду школе и постигнућима детета

Упознавање детета ван породичног контекста

Права слика о развоју детета

Јасна ситуација о раду и понашању детета

Одговорност за рад ипонашање детета

Повећано задовољство родитеља

Већа безбедност детета

„миран сан“

 

 

Задовољни ученици

Јаснија слика о детету

(могућности, потребе,

препреке....)

Повећање професионалне компетенције – бољим познавањем родитеља боље ће разумети дете, боље планирати рад и организовати активности

Бољи општи резултати и постигнућа из појединачних предмета

Бољи успех целе школе

Задовољство у раду

Помоћ у организовању и

реализовању бројних

активности

Већа безбедност ученика