Распоред индивидуалних разговора са родитељима

 

 

рб

Разредни старешина

Разред

Дан за индивидуалне разговоре са родитељима

Време

1.

Стаменковић Весна

Први разред Платичево

уторак

08:20-09:05

2.

Пајић Рада

Други разред Платичево

уторак

10:15-11:00

3.

Стојић Жарко

Трећи разред Платичево

уторак

10:15-11:00

4.

Милић Снежана

Четврти разред Платичево

уторак

11:50-12:35

 

Редни број

Одељенски старешина

Разред, одељење

Дан за индивидуалне разговоре са родитељима

Време

1.

Драгица Живковић

ПЕТАК

Од 13 до 14 часова

2.

Бранка Антић

СРЕДА

Од 10 до 10:45 часова

3.

Мирјана Пилер

СРЕДА

Од 8 до 9 часова

4.

Сава Добић

ПЕТАК

Од 11 до 12 часова

              

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ, ПЕДАГОГ ШКОЛЕ

 

рб

Презиме и име наставника

Распоред по одељењима, разредима и наставним предметима

Дан за индивидуалне разговоре са родитељима

Време

1.

Маринковић Наташа

Српски језик

среда

10:15-11:00

2.

Кнежевић Ида

Одељенски старешина 5б

Српски језик

уторак

09:25-10:10

3.

Сибинчић Сања

Одељенски старешина 7а

Енглески језик

петак

10:15-11:00

4.

Јовановић Зорана

Енглески језик 1а,2а,3а,4а(Платичево)

1б,2б,3б,4б(Витојевци)

Уторак, четвртак –Платичево

Среда,петак-Витојевци

09:05-09:25

5.

Кончар Горан

Немачки језик

среда

08:20-09.05

6.

Савин Ивана

Одељенски старешина 8б

Музичка култура 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

петак

10:20-11:00

7.

Басић Маја

Ликовна култура

5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

среда

08:20-09:05

8.

Лилић Јелена/Сремац Никола

Одељенски старешина 8а

Историја 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

среда

09:30-10:10

9.

Девалд  Сузана

Географија 

уторак

10.15-11.00

10.

Јаворац Јасминa

Географија

среда

07.30-08.15

11.

Рибаћ Добривоје

Физика 6а,6б,7а,7б,8а,8б

среда

10.15-11:00

12.

Илић Светлана

Одељенски старешина 6а

Математика 5а,5б,8а,8б

Информатика и рачунарство

5а,5б,8а,8б

среда

09:25-10:10

13.

Забрдац Милан

Одељенски старешина 7б

 

Информатика и рачунарство

среда

08:20-09:05

14.

Смиљанић Ана

Одељенски старешина 5а

Биологија

5а,5б,6а,6б, 7а,7б,8а,8б

петак

09:25-10:10

15.

Пилер Иван

Хемија 7а,7б,8а,8б

среда

09:25-10:10

16.

Јевтић Ивана

Одељенски старешина 6б

 

Техника и Технологија 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

 

четвртак

12:40-13:15

17.

Петровић Радослав(Одељенски старешина 8а замена старешинства за Лилић Ј.)

Физичко и здр. васпитање 5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б

уторак

11:55-12:40

18

Бранковић Миливој

ОФА

 

петак

11:05-11:50

19.

Биљана Дупор

педагог

Платичево

 

Витојевци

Понедељак

10:00-11:00

Сваке последње среде у месеци