Распоред контролних и писмених задатака - нижи Витојевци

 

Разред ПРВИ

Одељенски старешина: Драгица Живковић

 

 

Наставни

врста

II  полугодиште

предмет

провере

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

кон. задатак

 

 

     

 

пис. вежба

 

 

24.

29.

34.

36.

Математика

кон. задатак

 

 

27.

 

33.

36.

Свет око нас

кон. задатак

 

23.

 

28.

 

35.

Енглески језик

кон. задатак

 

20.

25.

30.

 

35.

 

Разред: ДРУГИ

Одељенски старешина: Бранка Антић

   

Наставни

врста

II  полугодиште

предмет

провере

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

кон. задатак

 

 

27.

 

33.

35.

пис. вежба

 

 

26.

29.

31.

 

Математика

кон. задатак

18.

21.,23.

24.

28.

31.,32.

36.

Свет око нас

кон. задатак

19.

23.

27.

29.

34.

35.

Енглески језик

кон. задатак

 

21.

26.

 

31.

35.

 

Разред: ТРЕЋИ

Одељенски старешина: Мирјана Пилер

   

Наставни

врста

II  полугодиште

предмет

провере

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

пис. вежба

 

 

     

 

кон. задатак

 

22,23.

26.

29.

33.

35.

пис. задатак

 

 

27.

 

34.

 

Математика

пис. вежба

 

21.

   

32.

 

кон. задатак

 

23.

26.

28.

33.

35.

Природа и друштво

кон. задатак

 

22.

27.

30.

/

36.

Енглески језик

пис. вежба

 

 

     

 

кон. задатак

 

21.

27.

31.

 

35.

 

 

Разред: ЧЕТВРТИ

Одељенски старешина: Сава Добић

   

Наставни

врста

II  полугодиште

предмет

провере

I

II

III

IV

V

VI

Српски језик

пис. вежба

 

 

     

 

кон. задатак

 

20.

26.

30.

/

35,36.

пис. задатак

 

 

24.

 

32.

 

Математика

пис. вежба

 

 

     

 

кон. задатак

 

23.

27.

 

33,34.

35.

пис. задатак

 

 

 

28.

 

36.

Природа и  друштво

кон. задатак

18.

 

24,27.

 

33.

36.

Енглески језик

пис. вежба

 

 

     

 

кон. задатак

19.

23.

28.

 

34.

 

пис. задатак